Ajutorul de înmormântare în 2023, majorat cu 700 de lei. Actele necesare pentru a primi indemnizația

Ajutor de înmormântare în 2023, majorat cu 700 de lei. Actele necesare pentru a primi îndemnizația

Ajutorul de înmormântare reprezintă un sprijin financiar oferit familiilor îndoliate în România pentru a acoperi costurile legate de organizarea funeraliilor. Acest ajutor este important în momentele dificile, oferind un sprijin financiar necesar pentru a face față cheltuielilor asociate cu înmormântarea. În acest articol de blog, ne vom concentra pe valoarea ajutorului de înmormântare, modalitatea de acordare a acestuia și detaliile explicative pentru a vă ajuta să înțelegeți procesul și documentația necesară.

Valoarea ajutorului de înmormântare:

Valoarea ajutorului de înmormântare în România este stabilită de către autoritățile locale și reprezintă o sumă acordată pentru a acoperi parțial costurile asociate înmormântării. În anul 2023, ajutorul de înmormântare a suferit o creștere semnificativă, în valoare de 700 de lei, ajungând astfel la un total de 6.789 de lei.Pentru a beneficia de acest ajutor, este necesar ca o singură persoană din familie să depună cererea și să prezinte certificatul de deces original la Casa Națională de Pensii. Persoana care poate primi indemnizația trebuie să fie unul dintre următorii: soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau orice altă persoană care poate dovedi, prin acte, că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. În cazul în care nu există nicio solicitare din partea persoanelor menționate anterior, alte persoane pot primi ajutorul de înmormântare.

Este important de menționat că valoarea ajutorului de înmormântare poate varia în funcție de legislația locală și de politica autorităților locale. În general, acest ajutor are rolul de a sprijini familiile în dificultate în astfel de momente și de a le ajuta să facă față costurilor asociate cu înmormântarea.

Este recomandat ca cei interesați să se informeze cu privire la cerințele specifice și procedurile de aplicare pentru obținerea ajutorului de înmormântare în regiunea lor, deoarece pot exista diferențe în funcție de locație.

Modalitatea de acordare:

Pentru a beneficia de ajutorul de înmormântare, este necesar să respectați anumite proceduri și să furnizați documentele solicitate de către primărie. În general, familia sau persoana responsabilă trebuie să depună o cerere în scris la primărie în termenul stabilit. Cererea trebuie să conțină informații precum datele personale ale solicitantului, relația cu persoana decedată și documentele necesare pentru verificarea eligibilității.

Documente necesare:

Pentru a obține ajutorul de înmormântare, este necesară prezentarea următoarelor documente:

Certificatul de deces al persoanei decedate – acest document eliberat de către medicul curant sau de către instituția medicală care a confirmat decesul este necesar pentru a dovedi faptul că persoana decedată este eligibilă pentru ajutorul de înmormântare.

Documentul de identitate al solicitantului și al persoanei decedate – actele de identitate valide, cum ar fi cartea de identitate sau pașaportul, sunt necesare pentru a confirma identitatea solicitantului și a persoanei decedate.

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – în cazul în care solicitantul este soțul/soția persoanei decedate, este necesară prezentarea certificatului de căsătorie pentru a dovedi legătura familială.

Documente care atestă calitatea de moștenitor – dacă există mai mulți solicitanți și este necesară o confirmare a dreptului de moștenire, pot fi solicitate documente precum certificatul de moștenitor sau actul de succesiune.

Alte documente relevante – în unele cazuri, primăria poate solicita alte documente, cum ar fi adeverința de venit, certificatul de șomaj sau alte acte care să confirme situația socio-economică a solicitantului.

Procesul de evaluare și acordare:

După depunerea cererii și prezentarea documentelor necesare, primăria va evalua eligibilitatea și va verifica toate informațiile furnizate. Dacă solicitarea este aprobată, se va emite un ordin de plată pentru acordarea ajutorului de înmormântare.

Termenul de acordare și utilizare a ajutorului de înmormântare:

Ajutorul de înmormântare poate fi acordat în termen de câteva zile sau săptămâni de la depunerea cererii, în funcție de procedurile locale. Este important să verificați cu primăria locală termenul estimat pentru acordarea ajutorului. Suma primită poate fi utilizată pentru a acoperi cheltuielile legate de înmormântare, cum ar fi sicriul, îmbrăcămintea funerară, ceremonia, transportul, floarea și alte costuri asociate.

Ajutorul de înmormântare reprezintă un sprijin financiar valoros pentru familiile îndoliate în România. Este important să cunoașteți valoarea ajutorului, modalitatea de acordare și documentația necesară pentru a beneficia de acest sprijin în momentele dificile. Asigurați-vă că furnizați toate documentele solicitate și respectați procedurile locale pentru a facilita procesul de acordare a ajutorului de înmormântare. În cazul în care aveți întrebări suplimentare, Contactați-ne ,Echipa Funerare Beșliu va stă la dispoziție cu toate informațiile de care aveți nevoie.

Phone icon
APELEAZĂ NON-STOP