Care sunt avantajele incinerării și de ce să optezi pentru ea?

Apelează la Funerare Beșliu atunci când cei dragi aleg incinerarea

Familiile apelează la funerare Beșliu pentru a organiza servicii funerare cuiva drag, iar uneori alegerea persoanei decedate este incinerarea.

Poate că din perspectivă personală cei apropiați defunctului sunt, sau nu sunt de acord cu această alternativă la înhumare. De cele mai multe ori însă, din dragoste și respect pentru cel decedat, aleg să-i îndeplinească această ultimă dorință.

CUM SE EXPRIMĂ OPȚIUNEA ÎNTRE INCINERARE ȘI ÎNMORMÂNTARE

Fiecare om are dreptul să își exprime dorința cu privire la una dintre cele două alternative, înhumare și respectiv incinerare. Alegerea oricareia dintre ele ține de valorile fiecăruia dintre noi, de credința spirituală pe care o avem, precum și de personalitate.

Una dintre modalitățile de a face această alegere este exprimarea opțiunii în timpul vieții în scris, prin act notarial sau testament. Prin același document poate fi aleasă și persoana care se va ocupa de formalitățile necesare atunci cand vine timpul.

În această situație, independent de opinia pe care o are cel desemnat să se ocupe de incinerare umană, va trebui respectată dorința exprimată de defunct.

Dorința de a fi incinerat după deces poate fi comunicată și verbal persoanelor interesate, adică celor care la momentul potrivit vor avea responsabilitatea de a se ocupa de înmormântare.

CINE POATE ALEGE INCINERAREA PENTRU DEFUNCTUL CARE NU ȘI-A EXPRIMAT O OPȚIUNE

Dacă însă cel decedat nu s-a exprimat în mod expres cu privire la acest fapt, atunci această alegere va fi făcută de persoana care are și responsabilitatea de a se ocupa de înmormântare.

În funcție de situația specifică a fiecăruia, această obligație poate reveni soţului sau soţiei, copiilor, părinților persoanei decedate, sau oricărei alte rude apropiate, până la gradul al IV-lea inclusiv.

CEA MAI DES EXPRIMATĂ REȚINERE CU PRIVIRE LA INCINERARE

Deși în țara noastră s-a pus în funcțiune primul crematoriu uman încă din februatie 1928, incinerarea umană este o practică funerară care are încă puțini adepți. Reținerile care sunt invocate cel mai des în această privință o reprezintă tradițiile și credința religioasă.

Bisericile de diverse rituri au condamnat de-a lungul timpului incinerarea umană și au refuzat să ofere servicii religioase pentru astfel de situații. În timp însă, acest lucru s-a schimbat iar bisericile au devenit tot mai permisive în acest sens. De exemplu Biserica Protestantă (calvină și luterană) a acceptat incinerarea umană încă din 1898, iar cea Catolică după 1963.

Biserica Ortodoxă însă, își menține forma poziția de neacceptare a incinerării.

Pe plan personal, reținerile țin de percepția și atitudinea fiecărui om asupra morții. Prin urmare, incinerarea față de care cei mai mulți oameni sunt încă reticenți, este o opțiune perfect justificată pentru cei care văd sfârșitul vieții ca fiind pur și simplu moartea biologică a trupului.

ALTE MOTIVE PENTRU CARE UNII OAMENI ALEG INCINERAREA

 • eforturile financiare reduse, comparativ cu înhumarea;
 • faptul că vor să-i scutească pe cei rămași în viață de responsabilitatea și cheltuielile aferente întreținerii mormântului și practicării ritualurilor specifice (pomeni, slujbe, parastase);
 • sentimentele de libertate totală și control deplin asupra propriului sfârșit;
 • dorința de a evita degradarea și descompunerea treptată a trupului mort.

CINE SE OCUPĂ DE INCINERARE

Incinerarea unei persoane decedate se poate efectua doar în crematorii umane înființate conform legii. Acestea trebuie să respecte legislația în vigoare atât în ceea ce privește funcționarea instalațiilor în sine, cât cele referitoare la mediul înconjurător.

Fiecare crematoriu funcționează după norme tehnice și sanitare foarte stricte, iar activitatea este foarte bine controlată din toate punctele de vedere. De exemplu, pentru fiecare incinerare în parte se întocmește un dosar complet care include următoarele documente, în original sau copie, după caz:

 • certificatul de deces
 • certificatul medical constatator al decesului
 • adeverința de incinerare
 • certificatul de îmbălsămare
 • avizul sanitar de transport
 • actul care exprimă legal voința de incinerare
 • solicitarea de incinerare sau copia legalizată a testamentului
 • declaraţia de metale și obiecte preţioase
 • cartea de identitate a solicitantului
 • PV de predare-primire a urnei

AVEM NEVOIE DE O FIRMĂ DE SERVICII FUNERARE PENTRU INCINERARE?

Să revenim puțin asupra listei de mai sus. Remarcăm că multe dintre documentele necesare pentru efectuarea incinerării se obțin în urma unor operațiuni care pot fi prestate doar de personal specializat.

Aici intervin specialiștii de la Funerare Beșliu și vă acorda sprijin și ajutor în tot ceea ce trebuie întreprins.

Într-o primă fază, să luăm în calcul faptul că în tot ceea ce urmează decesului, avem nevoie de Certificatul de deces. Acest document se eliberează însă în baza Certificatului medical constatator al decesului pe care îl întocmește medicul legist cu drept de liberă practică care a constatat decesul.

În aceasta situatie, atunci cand decesul s-a produs la domiciliu, cei de la funerare Beșliu se vor deplasa la locație împreună cu medicul legist care va efectua constatarea decesului.

Un alt pas îl reprezintă procedura de îmbălsămare care de altfel este obligatorie în anumite situații. Se întâmplă astfel de exemplu dacă decedatul va fi expus în locuri publice (case mortuare, capele, cu capacul de la sicriu deschis), sau trebuie transportat la o distanţă de minimum 30 de kilometri. Operațiunile specifice de îmbălsămare și tanatopraxie pot fi efectuate numai de către personal specializat, cu competenţe specifice în domeniul serviciilor de pompe funebre.

Funerare Beșliu vă va ajuta și în această privință ocupându-se de îmbălsămarea, spălarea și toaletarea decedatului.

Ulterior trebuie să ținem cont și de faptul că persoana decedată poate fi transportată către locul de incinerare umană numai cu autovehicule special amenajate și autorizate în acest scop.

Firma de pompe funebre Funerare Beșliu deține și va pune la dispoziția dumneavoastră atât mijloace de transport funerar care îndeplinesc toate cerințele legale, cât și șoferi cu experiență în astfel de transporturi.

PENTRU INCINERARE, FUNERARE BEȘLIU OFERĂ SERVICII COMPLETE

Pe lângă operațiunile prezentate mai sus, atunci când apelați la funerare Beșliu pentru a organiza o incinerare umană veți beneficia de consiliere permanentă și sprijin în tot ceea ce aveți de îndeplinit cu privire la aceasta. De asemenea veți avea la dispoziție sicriu de tranzit pentru transport, o gamă variată de urne funerare precum și ajutor în organizarea ceremoniei de rămas bun.

Funerare Beșliu vă va fi aproape în fiecare etapă a organizării procesului de incinerare umană și se va asigura că totul se desfășoară cât mai confortabil posibil pentru dumneavoastră. Profesionalismul impecabil, discreția totală, precum și experiența acumulată în ani de zile, vă vor ajuta să oferiți persoanei dragi care a decedat un ultim omagiu exact așa cum vă doriți, cu respectul, prețuirea și dragostea cuvenite.

Phone icon
APELEAZĂ NON-STOP