PROCEDURI LEGALE LEGATE DE PROCESUL FUNERAR

Proceduri legale legate de procesul funerar

Decesul unei persoane dragi este perceput ca un șoc de majoritatea oamenilor pe de-o parte din cauza pierderii suferite și pe de altă parte din cauza punerii față în față cu o situație complet nouă. Dacă nu te-ai mai confruntat niciodată cu un astfel de eveniment, este normal să te simți confuz și dezorientat mai ales în legătură cu procedurile legale legate de procesul funerar.

Care sunt obligațiile tale în calitate de membru al familiei unei persoane decedate? De ce fel de documente ai nevoie pentru a putea întocmi un certificat de deces? În ce constă ajutorul de înmormântare? Toate aceste întrebări la care probabil nu te-ai gândit niciodată până în momentul în care ți-ai luat rămas bun de la o persoană dragă, se transformă în adevărată dilemă dacă nu cunoști măcar cele mai comune proceduri legale funerare. De aceea, în calitate de specialiști, am hotărât să abordăm acest subiect și să te punem în temă cu cele mai importante lucruri pe care trebuie să le cunoști legat de procesul funerar, astfel încât să fii pregătit în orice moment pentru un astfel de eveniment, de altfel natural și normal.

Cine este obligat să declare decesul unei persoane?

Dacă o persoană a decedat acasă, principalii responsabili cu declararea decesului acesteia sunt membrii familiei sau rudele apropiate. Pe de altă parte, în situația în care persoana în cauză locuia singură și niciuna din rude nu s-a semnalat, obligația revine mai departe colocatarilor, vecinilor sau administrației imobilului.

În situația în care o persoană își pierde viața în cadrul unui spital sau unei alte unități medicale, a unui penitenciar sau într-o instituție de protecție socială, atunci obligația declarării decesului revine medicilor sau administrației instituției respective.

Ce fel de documente sunt necesare pentru întocmirea unui certificat de deces?

Persoana care declară decesul trebuie să prezinte autorităților și un certificat constatator întocmit de medicul care a făcut constatarea, precum și actele personale ale persoanei decedate. Printre aceste acte se numără: actul de identitate al persoanei decedate, certificatul de naștere sau de căsătorie, pașaportul, livretul militar sau adeverința de recrutare etc. Mai este necesar de asemenea și actul de identitate al declarantului, la fel ca și actul de întreținere al decedatului dacă este cazul. În situații speciale, atunci când este vorba de o sinucidere de exemplu, sau un accident ori un act de violență, mai este necesară și dovada eliberată de poliție sau procuratură.

Actele menționate mai sus, trebuie depuse la Biroul Decese din cadrul Serviciului de Stare Civilă în maxim trei zile de la constatarea decesului.

Solicitantul unui certificat de deces trebuie să completeze și o declarație cu moștenitorii legali și testamentari, o declarație cu motivele neprezentării actului de identitate al persoanei decedate sau livretului militar (dacă este cazul), precum și o cerere de înregistrare a decesului dacă nu s-a respectat termenul legal de declarare.

În ce constă ajutorul de înmormântare oferit de stat?

În țara noastră, reprezentanților persoanelor decedate, pensionari sau asigurați, li se acordă un ajutor de înmormântare în cuantum de 6.095 lei începând cu data de 01 ianuarie 2022. Dar pentru primirea acestui ajutor de înmormântare este necesară întocmirea unui dosar cu acte care poate fi depus de beneficiar în persoană sau de o altă persoană împuternicită de acesta, cum ar fi un reprezentant al agenției noastre de pompe funebre care decontează acest serviciu din prețul total al serviciilor solicitate.

Pentru acest ajutor de înmormântare este necesară completarea unei cereri tip, prezentarea certificatului de deces – în original și copie, cuponul de pensie al persoanei decedate, actul de identitate al acesteia, certificatul de naștere și cel de căsătorie în original și copie, precum și documente din care să rezulte că persoana care a solicitat ajutorul a suportat cheltuielile de înmormântare. Dacă nu există chitanțe și alte acte din care să rezulte suportarea cheltuielilor, atunci se poate întocmi o declarație pe proprie răspundere în care beneficiarul ajutorului susține că a suportat cheltuielile și menționează că a luat la cunoștință prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la declararea necorespunzătoare a adevărului în fața unui organ sau a unei instituții de stat.

Phone icon
APELEAZĂ NON-STOP