Documente legale funerare

Documente necesare declararii decesului: • Certificat medical constatator al decesului intocmit si semnat de medicul care a facut constatarea. • Actele persoanei decedate. • Actul de identitate al decedatului. • Certificat de nastere si de casatorie, dupa caz. • Pasaport. • Livret militar sau, dupa caz, adeverinta de recrutare, pentru persoanele supuse obligatiilor militare pana la 60 ani. • Actul de identitate al declarantului. • Actul de intretinere a decedatului, dupa caz.

In cazuri speciale: • Dovada, eliberată de poliţie sau procuratură cînd decesul a convenit în urma sinucideri, unui accident sau altor acţiuni violente sau dacă înregistrarea decesului se face în mai mult de 3 zile de la data producerii acestuia. • In mod obligatoriu in aceste cazuri pe constatatorul de deces se impune viza Procuraturii. • Procesul verbal întocmit de medic – în cazul cadavrului gasit. Note: Comunicarea administraţiei penitenciarului în cazul cînd persoana a decedat în instituţile penitenciare. Termenul legal pentru declararea decesului in Romania este de 3 zile de la deces. Actele se depun la Biroul Decese din cadrul Serviciului de Stare Civila.

Formulare completate de solicitant: • Declaratie cu mostenitorii legali si testamentari în cazul ca decedatul a avut domiciliul pe raza Municipiului Brasov. • Declaratie cu motivele neprezentarii actului de identitate sau livretului militar ale decedatului. • Cerere de înregistrare a decesului în cazul nerespectarii termenul legal. Nota: toate documentele se depun in original si copie. Certificatul de deces (se obtine in baza actelor mentionate, de la starea civila sau primaria localitatii in raza careia a survenit decesul).

Birou inregistrari decese – Primaria Brasov Bulevardul Eroilor nr. 8 Tel: 0268 416 550 int. 168

Program: Luni – Joi: 08:30 – 16:30 Vineri: 08:30 – 14:00 Sambata: 09:00 – 13:00

Stare civilă – Primăria Municipiului Braşov BIROUL 27 – ÎNREGISTRĂRI DECESE (Intrarea din strada N.Iorga)

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de ajutor de inmormantare: • Cerere tip pentru ajutorul de inmormantare. • Certificat de deces (original si copie). • Cuponul de pensie al persoanei decedate. • Actul de identitate al solicitantului, certificat de nastere si/sau casatorie (original si copie). • Documente din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de inmormantare (facture si chitanta).

 

Acte necesare plata pensiei neincasate a pensionarului decedat: • Cerere tip. • Certificatul de deces (original si copie). • Actul de identitate al solicitantului (original si copie). • Acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original si copie). • Certificat de mostenitor (original si copie). • Copia talonului de plata a pensiei persoanei decedate, dupa caz. Nota:Ca dosarul cu acte sa fie acceptat pentru plata pensiei este necesar sa adaugati si certificatul de mostenitor, daca persoana care face solicitarea nu este descendent sau ascendent de drept: parinti, copii, sot, sotie (cfr. Codul Civil, Cap. 1 Art. 653). Pentru mai multe detalii despre aceasta situatie va recomandam sa discutati si cu un notar.

Acte necesare inhumarii / incinerarii: • Copie dupa certificat constator al decesului. • Certificatul de imbalsamare. • Autorizatie de la DSP. • Certificatul de deces. • Adeverinta de inhumare. • Contractul de concesiune a locului de veci.

NONSTOP