Funerare Besliu Brasov

Proceduri legale funerare

Consultanta

Va asteptam la biroul nostru de servicii funerare in Brasov sau sunati-ne si va ajutam cu orice informatie. Asiguram consultanta cu privire la toate informatiile necesare organizarii unei inmormantari in Brasov sau unui transport funerar oriunde in Romania sau EU. Astfel ne adresam persoanelor care doresc sa fie informate in prealabil asupra costurilor si a aspectelor ce tin de organizarea si desfasurarea tristului eveniment, precum si de procedurile legale funerare in Romania.

Stim ca pierderea unei persoane dragi este un moment dificil, plin de emotie si confuzie. Besliu servicii funerare in Romania va fi alaturi de dumneavoastra si va asigura consilierea necesara atat in privinta desfasurarii funeraliilor cat si in privinta obtinerii documentelor necesare: certificatului de deces, a adeverintei de inhumare, a autorizatiei de depunere la capela etc. precum si in privinta oricaror intrebari, cerinte sau dorinte ati avea.

Certificatul de deces

Intocmirea certificatului de deces in Romania reprezinta procedura de inregistrare a decesului in termenul si conditiile stabilite de lege. Declaraţia de deces se face in termen de 3 zile de la data producerii decesului. Acest termen cuprinde atat ziua in care s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia. Actele se depun la Biroul Decese din cadrul Serviciului de Stare Civila.

In cazul inregistrarii decesului in baza certificatului constatator de deces ce a depasit termenul de un an de la data cand s-a produs evenimentul, intocmirea actului de deces are loc in limitele procedurii de inregistrare ulterioara a actului de stare civilă.

Au obligatia de a face declaratia de deces:

 • Membrii familiei
 • In cazul decedarii persoanei in penitenciar sau intr-o institutie de protectie sociala, obligatia de a face declaratia de deces revine administratiei institutiei penitenciarului.
 • Rudele decedatului
 • In lipsa persoanelor enumerate mai sus obligatia de a declara decesul in Romania le revine colocatarilor, vecinilor, administratiei imobilului, medicului sau alta persoana din unitatea sanitara unde s-a produs decesul.

Documente necesare declararii decesului:

 • Certificat medical constatator al decesului (original si copie);
 • Actele persoanei decedate: actul de identitate al decedatului, certificat de nastere si de casatorie, dupa caz (originale si copii);
 • Livret militar sau, dupa caz,  adeverinta de recrutare, pentru persoanele supuse obligatiilor militare pana la 60 ani;
 • Actul de identitate al declarantului (original si copie);
 • Actul de intretinere a decedatului, dupa caz.

In cazuri speciale:

 • Dovada, eliberata de poliţie sau procuratura cand decesul a convenit in urma sinucideri, unui accident sau altor actiuni violente sau daca inregistrarea decesului se face in mai mult de 3 zile de la data producerii acestuia.
 • In mod obligatoriu in aceste cazuri pe constatatorul de deces se impune viza Procuraturii.
 • Procesul verbal întocmit de medic – in cazul cadavrului gasit.
 • Comunicarea administraţiei penitenciarului in cazul cind persoana a decedat în institutile penitenciare.

Termenul legal pentru declararea decesului in Romania este de 3 zile de la deces. Actele se depun la Biroul Decese din cadrul Serviciului de Stare Civila.

Formulare completate de solicitant:

 • Declaratie cu mostenitorii legali si testamentari în cazul ca decedatul a avut domiciliul pe raza Municipiului Brasov.
 • Declaratie cu motivele neprezentarii actului de identitate sau livretului militar ale decedatului.
 • Cerere de înregistrare a decesului în cazul nerespectarii termenul legal.

Nota: toate documentele se depun in original si copie.

Certificatul de deces (se obtine in baza actelor mentionate, de la starea civila sau primaria localitatii in raza careia a survenit decesul).

Birou inregistrari decese – Primaria Municipiului Brasov

Adresa: Bulevardul Eroilor nr. 8

Tel: 0268 416 550 int. 181

Program:

 • Luni – Vineri: 08:30 – 15:00
 • Sambata: 09:00 – 13:00

Stare civila – Primaria Municipiului Brasov

Adresa: Bulevardul Eroilor nr. 8 (Intrarea din strada N.Iorga) ,  BIROUL 27 – INREGISTRARI DECESE

Ajutorul de inmormantare

Ajutorul de inmormantare acordat de CNPAS este un drept legal al tuturor pensionarilor si asiguratilor in conformitate cu legea si este incepand cu data de 01 ianuarie 2023 in cuantum de 6.789 Lei. Ajutorul se acorda unui membru din familie sau celui care s-a ocupat de inmormantarea persoanei decedate, daca aceasta a beneficiat de pensie de la Casa Nationala de Pensii. Besliu servicii funerare in Brasov va poate ajuta sa intocmiti dosarul ce trebuie depus pentru a primi acest ajutor sau putem printr-o imputernicire acordata firmei noastre sa-l ridicam noi si sa-l decontam automat din pretul total al serviciilor solicitate.

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de ajutor de inmormantare:

 • Cerere tip pentru ajutorul de inmormantare
 • Certificat de deces (original si copie)
 • Cuponul de pensie al persoanei decedate
 • Actul de identitate al solicitantului, certificat de nastere si/sau casatorie (original si copie)
 • Documente din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de inmormantare (factura si chitanta)

In cazul in care solicitantul nu are acte din care sa rezulte cheltuielile de deces, ajutorul de deces se poate achita persoanei indreptatite pe baza unei declaratii pe proprie raspundere ca a suportat cheltuielile ocazionate de inmormantare. In cuprinsul declaratiei se va mentiona in mod expres, faptul ca, persoana a luat cunostinta de prevederile art. 292 Cod Penal, respectiv: „declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art.145, in vederea producerii unor consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.”

Dosarul pentru ajutorul de inmormantare se depune:

 • La Casa de Pensii daca persoana decedata era pensionar, asigurat sau ruda a unei persoane asigurate
 • La Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca daca persoana decedata era in somaj
 • Angajatorului daca persoana decedata era angajata

Persoanele ce pot solicita ajutorul de inmormantare:

 • Sotul supravietuitor
 • Copilul
 • Parintele
 • Tutorele
 • Curatorul
 • Oricare persoana care face dovada cheltuielilor de inmormantare

Mai multe detalii puteti solicita de la Casa Judeteana de Pensii Brasov

Adresa: Str. 13 Decembrie , nr 43A Tel: 0268/418055 , 0268/475824 Secretariat: 0268/478779

Plata pensiei neincasate a pensionarului decedat

In multe cazuri ne-am intalnit cu familii indoliate care au intrebat cum se procedeaza pentru a beneficia de plata pensiei pentru luna in care a avut loc decesul. Regasiti mai jos actele necesare si informatiile care va pot ajuta in acest demers.

Legea nr. 19/2000, la art. 97 ne spune ca pensia care nu a fost incasata de catre pensionar pe durata vietii, pentru luna in care a avut loc decesul (sau alte drepturi restante de pensie cuvenite si neincasate pana la deces) se plateste catre sotul / sotia supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori.

Dosarul cu actele necesare pentru plata pensiei decedatului se depun la Casa Teritoriala de Pensii a sectorului unde isi avea domiciliul persoana decedata. Institutia va elibera un ordin de plata (o adeverinta) si va oferi indicatii despre Oficiu Postal (de obicei Oficiul Postal de unde primea pensia persoana care a decedat).

Drepturile pot fi solicitate Casei de Pensii in cadrul termenului general de prescriptie, respectiv in perioada de 3 ani calculati cu incepere de la data decesului. Recomandarea noastra este de a depune dosarul cu acte cat mai repede posibil.

Plata pensiei se va face pentru luna in cursul careia a decedat persoana, indiferent de zilele sau orele scurse din luna respectiva si doar daca pensia nu a fost deja incasata de catre pensionar inainte de deces.

Acte necesare:

 • Cerere tip
 • Certificatul de deces (original si copie)
 • Actul de identitate al solicitantului (original si copie)
 • Acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original si copie)
 • Certificat de mostenitor (original si copie)
 • Copia talonului de plata a pensiei persoanei decedate, dupa caz

Nota: Ca dosarul cu acte sa fie acceptat pentru plata pensiei este necesar sa adaugati si certificatul de mostenitor, daca persoana care face solicitarea nu este descendent sau ascendent de drept: parinti, copii, sot, sotie (cfr. Codul Civil, Cap. 1 Art. 653). Pentru mai multe detalii despre aceasta situatie va recomandam sa discutati si cu un notar.

Acte necesare inhumarii / incinerarii

Besliu servicii funerare Brasov ofera sprijin in obtinerea actelor necesare inhumarii sau incinerarii si eliberarea lor in cel mai scurt timp posibil.

Aveti nevoie de urmatoarele documente:

 • Copie dupa certificatul constator al decesului
 • Certificatul de imbalsamare
 • Autorizatie de la DSP
 • Certificatul de deces
 • Adeverinta de inhumare
 • Contractul de concesiune a locului de veci in cazul inhumarii / consimtamantul pentru incinerare in cazul incinerarii

iconPhone
APEL NON-STOP