Funerare Besliu Brasov

Politica de returnare

Daca esti nemultumit de produsele cumparate de la www.funerarebesliu.ro si vrei sa renunti la cumparare si implicit sa primesti banii inapoi, poti sa aplici pentru procedura de retur a produselor in 14 zile, conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta nr.34/2014, privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Prin contract la distanta se intelege contractul de furnizare de produse sau servicii incheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vanzare organizat de catre comerciant, care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.

Dreptul de retur in 14 zile se adreseaza doar clientilor care au achizitionat produse online de pe site-ul www.funerarebesliu.ro

Clientul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, in termen de 14 zile, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv.

Dreptul de renuntarea la cumparare nu se aplica in cazul persoanelor juridice.

Termenul de 14 zile prevazut pentru exercitarea acestui drept incepe sa curga:

  1. a) data incheierii contractului, in cazul contractelor de prestări de servicii;
  2. b) ziua in care consumatorul sau o parte terţă, alta decat transportatorul şi care este indicată de consumator, intră in posesia fizică a produselor, in cazul contractelor de vanzare, sau:

(i) in cazul in care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua in care consumatorul sau o parte terţă, alta decat transportatorul şi care este indicată de consumator, intră in posesia fizică a ultimului produs;

(ii) in cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua in care consumatorul sau o parte terţă, alta decat transportatorul şi care este indicată de consumator, intră in posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;

(iii) in cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua in care consumatorul sau o parte terţă, alta decat transportatorul şi care este indicată de consumator, intră in posesia fizică a primului produs;

  1. c) in cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci cand acestea nu prevăd vanzarea intr-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau de conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, data incheierii contractului.

Omisiunea informaţiilor privind dreptul de retragere    In cazul in care profesionistul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere conform dispozitiilor OUG 34/2014, perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfarşitul perioadei iniţiale de retragere de 14 zile.

In cazul in care profesionistul a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere in termen de 12 luni de la data la care produsele/serviciile se considera livrate, conform mentiunilor din sectiunea de mai sus, perioada de retragere expiră in 14 zile de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.

Obligaţiile care revin profesionistului in cazul retragerii Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără intarziere nejustificată şi, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului in conformitate cu dispozitiile legii.

Profesionistul rambursează sumele menţionate mai sus folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului in care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea in sarcina consumatorului plata de comisioane in urma rambursării.

Fără a aduce atingere primului paragraph al prezentei sectiuni, profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare in cazul in care consumatorul a ales in mod explicit un alt tip de livrare decat livrarea standard oferită de profesionist.

Cu excepţia cazului in care profesionistul s-a oferit să recupereze el insuşi produsele, in cazul contractelor de vanzare, profesionistul poate amana rambursarea pană la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vanzării sau pană la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luandu-se in considerare data cea mai apropiată.

Obligaţiile consumatorului in cazul retragerii

Conform Ordonantei nr. 34/2014, consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului in care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau in care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. In cazul contractelor in afara spaţiilor comerciale, in cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul incheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate in mod normal prin poştă.

Exceptări de la dreptul de retragere Sunt exceptate de la dreptul de retragere, in ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele in afara spaţiilor comerciale următoarele:

–  contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a inceput cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că işi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;

–  furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

–  furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate in mod clar;

–  furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

–  furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;

–  furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

–  furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit in momentul incheierii contractului de vanzare, a căror livrare nu poate fi efectuată inainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;

–  contractele in cazul cărora consumatorul a solicitat in mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de intreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii in afara celor solicitate in mod expres de consumator sau furnizează alte produse decat piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de intreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

–  furnizarea de inregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

–  furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

–  contractele incheiate in cadrul unei licitaţii;

–  prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decat cel rezidenţial, transport de mărfuri, inchiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, in cazul in care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;

–  furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a inceput cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că işi va pierde dreptul la retragere.

Pentru orice detalii sau neclaritati privind returnarea produselor va rugam sa ne contactati pe email sau la unul din numerele de telefon afisate pe www.funerarebesliu.ro

iconPhone
Suna acum!